Bezpieczne zaciąganie zobowiązań

Każdego roku dziesiątki tysięcy Polaków zaciąga różnego rodzaju zobowiązania. Czasem są to kredyty np. na samochód, czasem pożyczki na bieżące potrzeby jak remont, a jeszcze kiedy indziej tzw. chwilówki. Niezależnie od rodzaju zobowiązania, zawsze należy zachować ostrożność, gdyż nie racjonalnie zaciągnięty kredyt lub pożyczka może doprowadzić do utraty płynności finansowej co na ogół jest brzemienne […]

Continue Reading