Dokąd po pożyczkę online?

Ciekawe wnioski, można wysnuć z ostatnich badań na temat rynku pożyczek online. Otóż coraz większą liczbę pożyczających, stanowią osoby dysponujące średnimi dochodami! A zatem, obalony został mit ? jakoby z chwilówek korzystali głównie kredytobiorcy, którzy nie dysponują stałymi dochodami i ci na umowach śmieciowych. Coraz więcej osób zaczyna postrzegać rynek pożyczek online, jako ważny segment […]

Continue Reading