Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Co robić?

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Co robić?

Warto przeczytać

Czy zdarzyło Ci się, że ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania po zdarzeniu losowym? Niestety, takie sytuacje są coraz częstsze. W takim przypadku ważne jest poznanie swoich praw, aby nie dać się wykorzystać i ubiegać się o należne świadczenia. W tym artykule dowiesz się, co robić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, jakie są Twoje prawa oraz jak postępować zgodnie z prawem.

Co może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania?

Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy dokładnie sprawdzić przyczynę odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. W tym celu warto zapoznać się z treścią umowy ubezpieczenia oraz warunkami ogólnymi (OWU). Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli np. zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela, czyli tzw. klauzule wyłączenia. Przykładami takich klauzul mogą być m.in. działanie siły wyższej, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu czy zawarcie umowy ubezpieczenia po dniu zaistnienia szkody.

Jak wyegzekwować wypłatę odszkodowania po odmowie?

Jeśli przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania wydaje się być niezgodna z prawem lub warunkami umowy, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeń. Prawnik pomoże ocenić, czy decyzja ubezpieczyciela jest słuszna, czy też narusza prawa konsumenta i zajmie się dochodzeniem odszkodowaia Szczecin. Można również zgłosić swoją sprawę do Rzecznika Ubezpieczonych, który doradzi, jak postąpić w danej sytuacji. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczyciel stosuje tzw. postępowanie likwidacyjne zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisami KNF (Komisji Nadzoru Finansowego).

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

W przypadku niezgodności decyzji ubezpieczyciela z prawem lub warunkami umowy, możliwe jest wniesienie odwołania od decyzji odmowy wypłaty odszkodowania. Warto uczynić to jak najszybciej po otrzymaniu decyzji. Odwołanie powinno zawierać argumentację, dlaczego uważamy daną decyzję za niewłaściwą oraz ewentualne dowody i dokumenty, które mogą potwierdzić nasze stanowisko. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na odwołanie w ciągu 30 dni od jego wpływu.

Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone przez ubezpieczyciela lub nie otrzymamy odpowiedzi w ustawowym terminie, pozostaje możliwość skierowania sprawy do sądu. Warto pamiętać, że przed sądem konieczne będzie udowodnienie zasadności swojego roszczenia, dlatego pomoc prawnika może być niezbędna. W przypadku wygranej sprawy sądowej, ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi.

0 0 votes
Obsługa
0 0 votes
Szybkość
0 0 votes
Koszty
0 0 votes
Łatwo dostępna
0 0 votes
Przyznawalność
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments